ဟိုပံုးႏွင့္ ကေလာ၊ ပင္ေလာင္းႏွင့္ ေတာင္ႀကီးအသင္းတို႔ ေတြ႕ဆံုေနသည့္ ေတာင္ႀကီးဇုန္ MPT ယူ ၁၄ အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲစဥ္မ်ား

ဟိုပံုးႏွင့္ ကေလာ၊ ပင္ေလာင္းႏွင့္ ေတာင္ႀကီးအသင္းတို႔ ေတြ႕ဆံုေနသည့္ ေတာင္ႀကီးဇုန္ MPT ယူ ၁၄ အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲစဥ္မ်ား

2018-12-03T12:29:12+00:00 December 1st, 2018|

မ်ဳိးဆက္သစ္ကစားသမားမ်ား ထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ MPT အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ၏ အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲအဆင့္တြင္ ဟိုပံုးလူငယ္အသင္းႏွင့္ ကေလာလူငယ္အသင္း၊ ပင္ေလာင္းလူငယ္အသင္းႏွင့္ ေတာင္ႀကီးလူငယ္အသင္းတို႔ ေတြ႕ဆံုလ်က္ရွိသည္။

ယေန႔က်င္းပခဲ့သည့္ အုပ္စု(ဂ) ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္တြင္ ကေလာအသင္းက နမ့္ဆန္အသင္းကို ႏွစ္ဂိုးျပတ္ အႏုိင္ရခဲ့သည့္နည္းတူ အုပ္စု(ဃ) ၏ ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္ျဖစ္သည့္ ေတာင္ႀကီးအသင္းႏွင့္ ဖယ္ခံုအသင္းတို႔ပြဲတြင္ ေတာင္ႀကီးအသင္းက သံုးဂိုးျပတ္အႏုိင္ရကာ ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အုပ္စု(က)တြင္ ဟိုပံုးအသင္းႏွင့္ အုပ္စု(ခ)တြင္ ပင္ေလာင္းအသင္းတို႔ အုပ္စုပထမေနရာ ရရွိကာ အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲအဆင့္ကို တက္လွမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲစဥ္မ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ျပည္နယ္အားကစားကြင္းတြင္ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ရာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္ ေဘာလံုးအားကစား ၀ါသနာရွင္ ပရိသတ္မ်ား အခမဲ့လာေရာက္ အားေပးၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲစဥ္မ်ား

၃-၁၂-၂၀၁၈

ဟိုပံုး-ကေလာ / နံနက္ ၈း၀၀

ပင္ေလာင္း – ေတာင္ႀကီး / နံနက္ ၁၀း၀၀