ရွမ္းယူႏုိက္တက္ႏွင့္ ISPE (A) တုိ႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ဆုံေနသည့္ MPT Myanmar National League (U-21)

February 2, 2018

MPT Myanmar National League (U-21) 2018 အမွတ္ေပးေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ၏ Week-3 ပြဲစဥ္ မ်ားကို လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃၊ ၄၊ ၅ ရက္မ်ားတြင္ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး Week-3 တြင္ ရွမ္းယူႏုိက္တက္ ယူ-၂၁ အသင္းႏွင့္ ISPE (A) ယူ-၂၁ အသင္းတုိ႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ဆုံေန သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္၊ ျမ၀တီကြင္းတြင္ ဧရာ၀တီ ယူ-၂၁ အသင္းႏွင့္ ျမ၀တီ ယူ-၂၁ အသင္း၊ စလင္း ကြင္းတြင္ ဇြဲကပင္ ယူ-၂၁ အသင္းႏွင့္ ရတနာပုံ ယူ-၂၁ အသင္း၊ ပဒုမၼာကြင္းတြင္ GFA FC ယူ-၂၁ အသင္းႏွင့္ ဟံသာ၀တီ ယူ-၂၁ အသင္းတုိ႔ ကစားၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္၊ စလင္းကြင္းတြင္ MFF Youth အသင္းႏွင့္ စစ္ကုိင္းယူႏုိက္တက္ ယူ-၂၁ အသင္း၊ ပဒုမၼာကြင္းတြင္ ရွမး္ယူႏုိက္တက္ ယူ-၂၁ အသင္းႏွင့္ ISPE (A) ယူ-၂၁ အသင္းတုိ႔ ကစားၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္၊ စလင္းကြင္းတြင္ ေဆာက္သမ္း ယူ-၂၁ အသင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ ယူ-၂၁ အသင္း၊ ပဒုမၼာကြင္းတြင္ မေကြး ယူ-၂၁ အသင္းႏွင့္ ရခိုင္ယူႏုိက္တက္ ယူ-၂၁ အသင္းတုိ႔ အသီးသီးကစားၾကမည္ျဖစ္သည္။

MPT Myanmar National League (U-21) 2018 အမွတ္ေပးေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ ႏွစ္ပြဲစီ ကစားၿပီး ခ်ိန္တြင္ GFA FC အသင္းႏွင့္ ရွမ္းယူႏုိက္တက္အသင္းတုိ႔က ႏွစ္ပြဲစလုံး အႏုိင္ရထားၿပီး ရမွတ္ ေျခာက္မွတ္စီျဖင့္ အမွတ္ေပးဇယားကုိ ဦးေဆာင္ထားၾကသည္။