ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ရုံးခန္းသစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ထားျခင္း

March 5, 2018

ယခင္ အခန္း ၂၀၁ ၊ ႏုိဗုိတယ္ဟုိတယ္၌ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ရုံးခန္းအား ယခုအခါတြင္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေ၀ဇယႏၱာ လမ္းမေပၚရွိ၊ သု၀ဏၰေဘာလုံးကြင္း၊ ပထမထပ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္ထားပါေၾကာင္း အသိေပး အပ္ပါပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ရုံးခန္းသစ္ျဖစ္သည့္ သု၀ဏၰေဘာလုံးကြင္း ပထမထပ္တြင္ လာေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။