မေကြးႏွင့္ ရန္ကုုန္ပြဲမွ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီမွ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္

March 8, 2018

မတ္လ ၃ ရက္က ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ သုုဝဏၰကြင္း၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၾကသည့္ မေကြးအသင္းႏွင့္ ရန္ကုုန္ ယူႏိုုက္တက္ အသင္းတိုု႔၏ ပြဲစဥ္မွ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုုင္ငံေဘာလံုုး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ မေကြးႏွင့္ ရန္ကုုန္ယူႏိုုက္တက္ တိုု႔သည္ MPT Myanmar National League 2018 ပြဲစဥ္ (၈)၏ ပြဲစဥ္တစ္ပြဲအျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းပြဲတြင္ အမွတ္ေပးဇယားထိပ္ဆံုုးမွ ရန္ကုုန္ကိုု မေကြးအသင္းက ေနာက္က်သြင္းဂိုုး တစ္ဂိုုးတည္းျဖင့္ အႏိုုင္ရရွိခဲ့သည္။ 

အဆိုုပါ ပြဲစဥ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ေဘာလံုုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ သက္ဆိုုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုု ဖတ္ရႈေလ့လာျခင္း၊ တာဝန္ရွိ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေခၚယူေမးျမန္းျခင္း၊ ပြဲမွတ္တမ္း ဗီဒီယိုုအား ျပန္လည္ ၾကည့္ရႈျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါအတိုုင္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္။

(က) မေကြးအသင္းမွ ေက်ာနံပါတ္ (၂၆) ေအာင္ျမင့္ထြန္းအား စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူ အပိုုဒ္(၂) အရ အနီးစပ္ဆံုုး (၂)ပြဲ ပါဝင္ကစားခြင့္ မျပဳရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းတိတိ ေပးေဆာင္ရန္။

(ခ) မေကြးအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္မ်ိဳးလြင္အား ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး စည္းမ်ဥ္း/စည္းကမ္း အပိုုင္း(၁)၊ အပိုုဒ္ ၆(က)၊ (ဆ)၊ အပိုုဒ္ ၇ (က) (ဂ) (ဃ) ႏွင့္ (ဆ) တိုု႔အား က်ဴးလြန္သျဖင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူ အပိုုဒ္ ၁၄ အရ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ ငါးသိန္းတိတိ ေပးေဆင္ရန္။

(ဂ) ရန္ကုုန္ယူႏိုုက္တက္ အသင္း နည္းျပခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးမင္းထြန္းအား ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး စည္းမ်ဥ္း/စည္းကမ္း  အပိုုင္း (၁)၊ အပိုုဒ္ ၆(က)၊ (ဆ)ႏွင့္ (ဋ)၊ အပိုုဒ္ ၇(က)ႏွင့္ (ဃ)တိုု႔ကိုု က်ဴးလြန္သျဖင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူ အပိုုဒ္(၁၄)အရ အနီးစပ္ဆံုုး (၂)ပြဲ ကြင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ ႀကီးၾကပ္ခြင့္ မျပဳရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ ငါးသိန္းတိတိ ေပးေဆာင္ရန္။

(ဃ) ကြင္းလယ္ဒိုုင္လူႀကီး ဦးျမတ္သူ၏ ပြဲကစားခ်ိန္အတြင္း ႀကီးၾကပ္ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲအၿပီး FIFA, AFC, MFF တိုု႔၏ Fir Play ဆိုုင္ရာ လိုုက္နာရမည့္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုု ႀကီးၾကပ္ေပးရန္ အားနည္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသျဖင့္ ဒိုုင္လူႀကီးဌာနမွ ထိုုက္သင့္သလိုု အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားပါရန္။