မေကြး-ရန္ကုန္ ပြဲမွ ကြင္းလယ္ဒိုင္ အပါအဝင္ ပြဲစဥ္ (၈)မွ ဒိုင္ ႏွစ္ဦးကို ဒိုင္စည္းထိန္းမွ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္

March 9, 2018

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၃၊ ၄ ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ MPT Myanmar National League ပြဲစဥ္ (၈) ပြဲစဥ္မ်ားအတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပြဲထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းခဲ့ၾကသည့္ ကြင္းလယ္ဒိုင္ ႏွစ္ဦးကို ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒိုင္လုပ္ငန္းဌာန၊ ဒိုင္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီမွ အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မတ္ ၃ ရက္က သုဝဏၰကြင္း၌ မေကြးအသင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ ယူႏိုက္တက္ အသင္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့သည့္ ပြဲစဥ္ကို ကြင္းလယ္ဒိုင္ အျဖစ္ တာဝန္ယူကိုင္တြယ္ ခဲ့သည့္ ဒိုင္လူႀကီး ဦးျမတ္သူကို ပြဲခ်ိန္ ၃၆ မိနစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေအာင္ျမင့္ထြန္း၏ ျပစ္ဒဏ္က်ဴးလြန္မႈအေပၚ ကိုင္တြယ္မႈ အားနည္းခဲ့သည့္ အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒိုင္လုပ္ငန္းဌာန၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင့္ထြန္း၏ အျပဳအမူမွာ ေဘာလံုးဥပေဒ (၁၂)ပါ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ ကစားျခင္း ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ Serious Foul Play ျပစ္ဒဏ္အရ “ေဘာလံုးကစားေနစဥ္ ကစားသမား တစ္ဦးသည္ ေဘာလံုးကို ရယူရန္ လုယူဖ်က္ထုတ္ ကစားရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အင္အားထက္ အလြန္အကၽြံသံုးစြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ကစားမႈျပဳပါက ႀကီးေလးေသာ ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ကစားျခင္း ျဖစ္သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားရာ ကြင္းလယ္ဒိုင္ အေနျဖင့္ အနီကတ္ျပသရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္အား လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ လြဲမွားခဲ့သည့္ အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အလားတူပင္ မတ္ ၄ ရက္က ေအာင္ဆန္းကြင္း၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၾကသည့္ ဇြဲကပင္ အသင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းအသင္းတို႔၏ ပြဲစဥ္ကို ကိုင္တြယ္ခဲ့သည့္ ကြင္းလယ္ဒိုင္ ဦးေက်ာ္ေဇာလြင္ကိုလည္း ပြဲခ်ိန္အတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အားနည္းခဲ့သည့္ အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ပြဲမ်ားကို ကိုင္တြယ္ခဲ့ၾကသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒိုင္လူႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးျမတ္သူႏွင့္ ဦးေက်ာ္ေဇာလြင္တို႔အား MPT Myanmar National League 2018 ပြဲစဥ္ (၉)ႏွင့္ ပြဲစဥ္ (၁၀) ပြဲမ်ားတြင္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း မျပဳပဲ ေခတၱရပ္စဲထားရန္ ဒိုင္လုပ္ငန္းဌာန၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ေနာင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည့္ ပြဲမ်ားတြင္ ယခုကဲ့သို႔ အျငင္းပြားစရာ၊ မျပတ္သားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚပါက ယခုထက္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။