ျမန္မာ့ေဘာလံုးဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ၾကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားအား က်န္းမာေရး၊ အားကစားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေကာ္မတီသို႔ MFF ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ တင္ျပရွင္းလင္း

March 12, 2018

ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (MFF)ဥကၠ႒၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ MFF အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးကိုကိုသိန္းႏွင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ CEO ဦးစိုးမိုးေက်ာ္တုိ႔သည္ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရံုးတြင္ က်န္းမာေရး၊ အားကစားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ျမန္မာ့ ေဘာလံုးတုိးတက္ေရး အတြက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ား၊ လူငယ္ေဘာလံုး ဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ လက္ေရြးစင္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားေပၚထြက္ေရး၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ေဘာလံုးေလာက ေအာင္ျမင္မႈရရွိေရး စသည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပရွင္းလင္းခဲ့သည္။

အဆုိပါအစည္းအေ၀းသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရံုး က်န္းမာေရး၊ အားကစားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေဇာ္လင္းထြဋ္၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းေမာင္ေမာင္ႏွင့္ အဖဲြ႔၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦး၀င္းေဇာ္၊ ဦးေ၀ွ႔တင္း၊ ေဒါက္တာလင္းေ၀ျဖိဳးလတ္၊ ေဒါက္တာေက်ာ္ေငြ၊ ေဒါက္တာ ေက်ာ္သန္းထြန္း၊ မန္းထြန္းၾကိဳင္၊ ေနာ္ဆာမူထူး အစရွိသည့္ေကာ္မတီအဖဲြ႔၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ MFF အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးကိုကိုသိန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ ေငြေၾကးအင္အား အခက္အခဲရွိသည့္ၾကားမွ လူငယ္စီမံကိန္းမ်ား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနျခင္း၊ ေဘာလံုးအကယ္ဒမီမ်ား တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ေပးေနျခင္း၊ လက္ေရြးစင္ အသင္းအားလံုး အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ အာရွႏွင့္ကမၻာ႔ၿပိဳင္ပဲြ မည္သည့္ႏုိင္ငံတကာပဲြမဆုိ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနျခင္း၊ အသင္းမ်ားအတြက္ကုန္က်သံုးစဲြေနမႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာၿပိဳင္ပဲြမ်ား လက္ခံက်င္းပေနမႈမ်ား၊ အဆင့္အတန္းမီ ကြင္းမ်ားမရွိသည့္ ၾကားမွ ႏုိုင္ငံတကာပဲြမ်ား က်င္းပေပးေနရျခင္းမ်ား၊ ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးကြင္းႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးကြင္း မလံုေလာက္မႈမ်ား၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ MFF မွသံုးစဲြခဲ့ရသည့္ ေငြေၾကးအေျခအေနႏွင့္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ လွဴဒါန္း စိုက္ထုတ္သံုးစဲြခဲ့ရသည့္ ေငြေၾကးအေျခအေနမ်ား၊ အနာဂတ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ့လက္ေရြးစင္ အသင္းမ်ား အတြက္ၾကံဳေတြ႔ရမည့္ ဘ႑ာေရး အခက္အခဲမ်ား၊ ကြင္းမလံုေလာက္မႈအပါအ၀င္ စိန္ေခၚမႈအသီးသီးမ်ား၊ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ၀န္ၾကီးဌာနတုိ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လူငယ္ၿပိဳင္ပဲြမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မ်ား တည္ေထာင္ေနျခင္းႏွင့္ ယင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿပိဳင္ပဲြမ်ား၊ ဒိုင္ႏွင့္နည္းျပသင္တန္းမ်ား၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ တည္ေဆာက္ျမွင့္တင္ေပးေနမႈမ်ားအား PowerPoint ျဖင့္ ေကာ္မတီအဖဲြ႔၀င္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

အလားတူ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ စီအီးအို ဦးစိုးမိုးေက်ာ္ကလည္း ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေနမႈမ်ားအား တင္ျပရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ မျပည့္စံုမႈ ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ကလပ္အသင္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ အသင္းပိုင္ရွင္မ်ားမွ ျမန္မာ့ေဘာလံုးအတြက္ ေငြအား လူအား ပူးေပါင္းထည့္၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈမ်ား၊ အာရွၿပိဳင္ပဲြမ်ားျဖစ္သည့္ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ ACL ႏွင့္ AFC Cup ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနမႈမ်ားအား အေသးစိတ္တင္ျပရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ MFF ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔၏ တင္ျပရွင္းလင္းမႈမ်ားအေပၚ က်န္းမာေရး၊ အားကစားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖဲြ႔၀င္မ်ားကလည္း သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာ့ေဘာလံုး အနာဂတ္အတြက္ အတူတကြ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။