ရတနာပံုအသင္း ဖန္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ~ ၅ ခုေျမာက္ ဖန္အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈျဖစ္

April 3, 2018

မန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ အမွတ္ေပး ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲအား ပရိသတ္မ်ား ယခုထက္ပိုမို စိတ္၀င္တစား အားေပးလာေစရန္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ထိုသို႔ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ကလပ္အသင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ား ၊ ေဒသခံ ေဘာလုံးပရိသတ္မ်ား(Fan Leaders)၊ ေဒသဆုိင္ရာ ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြး၍ လုိအပ္သည္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၅ ခုေျမာက္ ဖန္အဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈအျဖစ္ ဧၿပီလ ၃ ရက္(ယေန႔) မြန္းလြဲပိုင္းက ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးဆူးေအာင္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕သည္ ရတနာပံုဖန္ကလပ္အသင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာေဘာလံုးအကယ္ဒမီ(မႏၱေလး) ရွိ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းသို႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အရာရွိခ်ဳပ္မွ ေဘာလံုးအသင္းတစ္သင္းကို အားေပးသည့္ အဖြဲ႕သည္ လြတ္လပ္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ဖန္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရတနာပံုအသင္းအား အားေပးမႈ တစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔ အားေပးသည့္အသင္း ပရိသတ္ပိုမိုမ်ားျပားလာေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အသင္းအား အားေပးရာတြင္ စနစ္တက်ႏွင့္ စည္းကမ္းတက် အားေပးႏိုင္ရန္လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ အေနျဖင့္ ယခုထက္ပိုမိုၿပီး ပရိသတ္မ်ား ကြင္းအတြင္း ေရာက္ရွိလာေရးအတြက္ အသင္းအားေပးသူ ဖန္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အသင္းမ်ားကို အားေပးသည့္ ပရိသတ္မ်ားအနက္ ရတနာပုံအသင္း အားေပးသူ ပရိသတ္မ်ားမွာ ၎တို႔၏ ေဒသခံအသင္းအား အားေပးရာတြင္ ထင္ရွားၿပီး ယေန႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ဖန္အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ရွိခဲ့၍ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ အတြက္ အားတက္ဖြယ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔မွ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈျပင္းထန္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ပရိသတ္အားေပးမႈသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ရတနာပံုအသင္းကိုလည္း ယခုထက္ပိုမို အားေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အေ၀းကြင္းသို႔ လိုက္ပါ အားေပးသည့္ အခါမ်ဳိး၌ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ရွိေၾကာင္း၊ ကလပ္အသင္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း အားေပးသည့္ ပရိသတ္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာပြဲစဥ္မ်ားအား မႏၱေလးၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္က်င္းပ ေပးေစလိုေၾကာင္း ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ အေနျဖင့္ ပုသိမ္၊ ပဲခူး၊ စစ္ကိုင္း၊ ရွမ္း၊ မႏၱေလး စသည့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ကိုယ္စားျပဳ အသင္းမ်ား ပါ၀င္ကစားလ်က္ရွိသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မ်ား၊ ကလပ္အသင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဖန္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညိွႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး က်န္ရွိသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ေတြ႕ဆံုညိွႏိႈင္းမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာကလပ္အသင္းမ်ား အလုိက္ စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အသင္းအမာခံ ပရိသတ္မ်ား(Fan Club)အဖြဲ႔မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးပါက အဘက္ဘက္မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအျပင္ ပြဲစဥ္တိုင္း၌ ပိုမုိတက္ၾကြ သက္၀င္စြာ အားေပးႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေသာ ဘင္ခရာႏွင့္ တူရိယာပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ အတုိင္းတာတစ္ခုထိ ပံ့ပုိးကူညီ ေပးသြားရန္လည္း စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။