ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ပြဲစဥ္ ၁၆ ေဆာက္သမ္း-ဧရာဝတီယူႏိုက္တက္ပြဲ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ စည္း/ထိန္းမွ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္

June 20, 2018

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္က ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့သည့္ MPT Myanmar National League 2018 အမွတ္ေပး ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ ပြဲစဥ္ ၁၆ ၏ ပြဲစဥ္တစ္ပြဲျဖစ္သည့္ ေဆာက္သမ္းျမန္မာ အသင္းႏွင့္ ဧရာဝတီ ယူႏိုက္တက္ အသင္းတို႔၏ ပြဲစဥ္မွ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီက ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ေဆာက္သမ္းျမန္မာ အသင္းႏွင့္ ဧရာဝတီ ယူႏိုက္တက္ အသင္းတို႔သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆာက္သမ္းျမန္မာ အသင္း၏ အိမ္ကြင္းျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းသားကြင္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္ ၁၇ ရက္က ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ပြဲအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ၂၀.၆.၂၀၁၈ နံနက္ ၁၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ကာ တာဝန္က် ဒိုင္လူႀကီးမ်ားကို ေခၚယူေမးျမန္းျခင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးၾကပ္ႏွင့္ ဒိုင္လူႀကီးမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့လာျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ ဗီဒီယိုကို ၾကည့္ရႈျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါအတိုင္း အေရးယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

(က) ေဆာက္သမ္းျမန္မာအသင္း နည္းျပခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းသည္ MNLI & II Regulations 2018 စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူ အပိုဒ္ ၁၄ အရ နည္းစနစ္ ဧရိယာအတြင္း ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လိုက္နာျပဳမူ ေနထိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ အနီးစပ္ဆံုး (၂) ပြဲကို ကြင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ႀကီးၾကပ္ခြင့္ မျပဳရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ (၅၀၀၀၀၀) ငါးသိန္း ေပးေဆာင္ရန္။

(ခ) ေဆာက္သမ္းျမန္မာ အသင္းမွ ေက်ာနံပါတ္ (၁၇) ထူးထူးေအာင္သည္ MNLI & II Regulations 2018 စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူ အပိုဒ္ ၅ အရ ပြဲရပ္နားထားစဥ္ တစ္ဖက္သားအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခဲ့သျဖင့္ အနီးစပ္ဆံုး (၆) ပြဲ ပါဝင္ကစားခြင့္ မျပဳရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ (၆၀၀၀၀၀) ေျခာက္သိန္း ေပးေဆာင္ရန္။

(ဂ) ဧရာဝတီ ယူႏိုက္တက္ အသင္းမွ ေက်ာနံပါတ္ (၂၈) ကတ္စီယို သည္ MNLI & II Regulations 2018 စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူ အပိုဒ္ ၅ အရ ပြဲရပ္နားထားစဥ္ တစ္ဖက္သားအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခဲ့သျဖင့္ အနီးစပ္ဆံုး (၆) ပြဲ ပါဝင္ကစားခြင့္ မျပဳရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ (၆၀၀၀၀၀) ေျခာက္သိန္း ေပးေဆာင္ရန္။