ေမာင္းတိန္းလိုင္းယြန္း-ရိြဳင္ရယ္သန္လ်င္၊ ကခ်င္ယူႏိုက္တက္-ဒဂံုအက္ဖ္စီပြဲစဥ္မွ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမွ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္

June 26, 2018
MPT Myanmar National League II 2018 ပြဲစဥ္(၁၁) မွ ေမာင္းတိန္းလိုင္းယြန္း-ရိြဳင္ရယ္သန္လ်င္၊ ကခ်င္ယူႏိုက္တက္-ဒဂံုအက္ဖ္စီပြဲစဥ္မွ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမွ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပလ်က္ရွိသည့္ MPT Myanmar National League II 2018 ၿပိဳင္ပြဲ ပြဲစဥ္(၃၁) အျဖစ္ ၂၂-၆-၂၀၁၈ ရက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သု၀ဏၰအားကစားကြင္း၌ Mountain Lion FC အသင္းႏွင့္ Royal Thanlyin FC အသင္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ပါသည္။
 
အဆိုပါ ပြဲစဥ္ ပြဲကစားခ်ိန္ ၂၁ မိနစ္တြင္ Royal Thanlyin အသင္းမွ ေက်ာနံပါတ္ (၂၀) ေက်ာ္ေက်ာ္စိုးသည္ ျပစ္ဒဏ္ေဘာေပးထားစဥ္ Mountain Lion အသင္းမွ ေက်ာနံပါတ္ (၁၆) သန္႔ဇင္ေအာင္၏ လည္ပင္းအား တံေတာင္ဆစ္ျဖင့္ တုိက္ခိုက္သျဖင့္ ကြင္းလယ္ဒိုင္လူႀကီးမွ တိုက္ရိုက္အနီကဒ္ျပ ထုတ္ပယ္ခဲ့မႈအေပၚ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီမွ အေရးယူေပးပါရန္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးမွ တင္ျပလာပါသည္။
 
အထက္ပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီသည္ (၂၆-၆-၂၀၁၈) ရက္၊ နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ၿပီး တာ၀န္က်ဒိုင္လူႀကီးမ်ားကို ေခၚယူေမးျမန္းျခင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးၾကပ္ႏွင့္ ဒိုင္လူႀကီးမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့လာျခင္း၊ ရုပ္သံမွတ္တမ္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း အေရးယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။
 
– Royal Thanlyin FC အသင္းမွ ေက်ာနံပါတ္ (၂၀) ေက်ာ္ေက်ာ္စိုးအား MPT Myanmar National League I & II Regulations 2018 စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူအပိုဒ္ (၄) အရ အနီးစပ္ဆံုး (၄) ပြဲ ပါ၀င္ ကစားခြင့္မျပဳရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ ၄၀၀,၀၀၀ ေပးေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါသည္။
 
အလားတူ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပလ်က္ရွိသည့္ MPT Myanmar National League II 2018 ၿပိဳင္ပြဲ ပြဲစဥ္(၃၃) အျဖစ္ ၂၂-၆-၂၀၁၈ ရက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စလင္းကြင္း၌ Kachin United အသင္းႏွင့္ Dagon FC အသင္းတု႔ိ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ပါသည္။
ထိုပြဲစဥ္တြင္ ပြဲကစားခ်ိန္ (၉၀+၃) မိနစ္၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီသည္ (၂၆-၆-၂၀၁၈) ရက္၊ နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ၿပီး တာ၀န္က်ဒိုင္လူႀကီးမ်ားကို ေခၚယူေမးျမန္းျခင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးၾကပ္ႏွင့္ ဒိုင္လူႀကီးမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့လာျခင္း၊ ရုပ္သံမွတ္တမ္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း အေရးယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။
 
(က) Kachin United အသင္းမွ ေက်ာနံပါတ္ (၂၀) ထူးထူးေအာင္အား MPT Myanmar National League I & II Regulations 2018 စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူ အပိုဒ္(၂) အရ အနီးစပ္ဆံုး (၂) ပြဲ ပါ၀င္ကစားခြင့္မျပဳရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြ က်ပ္ ၂၀၀,၀၀၀ ေပးေဆာင္ရန္။
(ခ) Dagon FC အသင္းမွ ေက်ာနံပါတ္ (၁၁) ရဲထက္ေအာင္အား MPT Myanmar National League I & II Regulations 2018 ၿပိဳင္ပြဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အပိုဒ္ ၃၃ (ဂ) အရ အနီးစပ္ဆံုး (၁) ပြဲ ပါ၀င္ကစားခြင့္ မျပဳရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြ က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀ ေပးေဆာင္ရန္။
 
(ဂ) ဒိုင္လူႀကီး၏ ထြက္ဆိုခ်က္အရ Physiotherapist ဦးစိုးလြင္သည္ ၎အား မေခ်မငံေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ေနာက္ေနာင္ အလားတူ ကိစၥရပ္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ လိုအပ္သလို ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ေနာက္ေနာင္ အလားတူ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္ပါက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးလိုက္သည္။