ဧရာ၀တီယူႏိုက္တက္အသင္းမွ ကက္ဆီယို၏ အယူခံ ‘ပလပ္’ခံရ

June 27, 2018

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္အမွတ္ေပး ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ဧရာ၀တီယူႏိုက္တက္အသင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၀) ရက္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ေဆာက္သမ္းျမန္မာ-ဧရာ၀တီယူႏိုက္တက္ ပြဲစဥ္အၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အယူခံေကာ္မတီသို႔ တင္ျပလာခဲ့ရာ အဆိုပါအယူခံအား ‘ပလပ္’ လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းပြဲစဥ္အၿပီး ဧရာဝတီ ယူႏိုက္တက္ အသင္းမွ ေက်ာနံပါတ္ (၂၈) ကတ္စီယိုသည္ MNLI & II Regulations 2018 စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူ အပိုဒ္ ၅ အရ ပြဲရပ္နားထားစဥ္ တစ္ဖက္သားအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခဲ့သျဖင့္ အနီးစပ္ဆံုး (၆) ပြဲ ပါဝင္ကစားခြင့္ မျပဳရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ (၆၀၀၀၀၀) ေျခာက္သိန္း ေပးေဆာင္ရန္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီမွ ခ်မွတ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အယူခံေကာ္မတီသည္ ၂၇-၆-၂၀၁၈ ရက္၊ နံနက္ပိုင္းက အစည္းအ၀းျပဳလုပ္၍ ဧရာ၀တီယူႏိုက္တက္အသင္း၏ အယူခံလႊာႏွင့္အတူ ပူးတြဲတင္သြင္းလာသည့္ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ VIDEO ေခြတို႔အျပင္ မူရင္း VIDEO ေခြအား ထပ္မံၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

– ဧရာ၀တီယူႏိုက္တက္အသင္းမွ ေက်ာနံပါတ္ ၂၈ ကက္ဆီယိုသည္ ကြင္းလယ္ဒိုင္လူႀကီးမွ ပြဲရပ္နားထားစဥ္ အတြင္း  တစ္ဖက္သားကို တြန္းျခင္း၊ တံေတာင္ျဖင့္တြက္ျခင္းတို႔သည္ ေပၚလြင္ထင္ရွားသျဖင့္ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၏ မူလဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳ၍ ဧရာ၀တီယူႏိုက္တက္ အသင္း၏ အယူခံကို ‘ပလပ္’ လိုက္သည္။