ရတနာပံု – ရန္ကုန္ပြဲမွ ကြင္းလယ္ဒိုင္ကို ဒိုင္စည္း/ထိန္းမွ ရာသီကုန္ထိ ပြဲကိုင္တြယ္ခြင့္ ပိတ္ပင္

July 16, 2018

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ မႏၱလာသီရိကြင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ရတနာပံုႏွင့္ ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ တို႔၏ MPT ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ပြဲစဥ္ ၁၉ ပြဲစဥ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အားနည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီမွ ေသခ်ာၾကပ္မတ္ အေရးယူရန္ ဒိုင္လုပ္ငန္းဌာန ထံသို႔ ညႊန္ၾကားျခင္း ခံရေသာ ကြင္းလယ္ဒိုင္ ဦးသန္႔စင္ဦးကို ဒိုင္လုပ္ငန္းဌာန၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ဆပ္ေကာ္မတီမွ ရာသီကုန္ခ်ိန္အထိ ပြဲကိုင္တြယ္ခြင့္ ပိတ္ပင္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္လိုက္သည္။ ဦးသန္႔စင္ဦး၏ ျပစ္ဒဏ္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ပြဲစဥ္ ၂၀ ပြဲစဥ္မ်ားမွ စတင္ကာ အက်ံဳးဝင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ဒိုင္လုပ္ငန္းဌာန၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ဆပ္ေကာ္မတီ၏ အေရးယူမႈမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ဒိုင္လုပ္ငန္းဌာန၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ဆပ္ေကာ္မတီသည္ ဇူလိုင္ (၈) ရက္က မႏၱလာသီရိကြင္းတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ေသာ ရတနာပံုႏွင့္ ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ အသင္းတို႔၏ ပြဲစဥ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ ကြင္းလယ္ဒိုင္ ဦးသန္႔စင္ဦး၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ ဗီြဒီယိုျဖင့္ ၾကည့္ရႈရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရွိပါသည္။

(က) ပထမပိုင္း ပြဲကစားခ်ိန္ (၃၀) မိနစ္ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ အသင္း၏ ပင္နယ္တီ ဧရိယာ အတြင္း၌ ရန္ကုန္ေနာက္ခံလူ ေက်ာနံပါတ္ (၄၄) မြန္ကာလူးသည္ ရတနာပံု အသင္းမွ ေက်ာနံပါတ္ (၂၉) ဝင္းႏိုင္စိုးအား ဥပေဒမဲ့ တားဆီးသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ မည္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မွ ေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိပါသည္။

(ခ) ၎ဒိုင္လူႀကီး ဦးသန္႔စင္ဦးသည္ ၿပိဳင္ပြဲအတြင္း ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အားနည္းျခင္း၊ ျပတ္သားမႈ မရွိျခင္း တို႔ကို စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၂။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ရတနာပံု အသင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ အသင္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ပြဲစဥ္တြင္ ဒိုင္လူႀကီး ဦးသန္႔စင္ဦး၏ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဒိုင္လုပ္ငန္းဌာန၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီမွ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပင္းထန္စြာ သတိေပးေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။

(က) ၎ပြဲစဥ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒိုင္လူႀကီး ဦးသန္႔စင္ဦးအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲရာသီ ၿပီးဆံုးသည္အထိ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း မျပဳဘဲ ရပ္ဆိုင္းထားရန္။

(ခ) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒိုင္လူႀကီး ဦးသန္႔စင္ဦးသည္ ေနာင္တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္မည့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ယခုကဲ့သို႔ အျငင္းပြားရာ မျပတ္သားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚပါက ျပင္းထန္စြာ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းအား ခံယူပါမည္ဟု ဝန္ခံကတိလက္မွတ္ ေရးထိုးေစရန္။