ျမ၀တီအသင္း၏ ျပည္ပခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္ၿပိဳင္ပြဲေၾကာင့္ ပြဲစဥ္ (၁၃) ပြဲက်န္ မေကြးအက္ဖ္စီ-ျမ၀တီအက္ဖ္စီ ပြဲစဥ္အား သတ္မွတ္ရက္ထက္ေစာကာ က်င္းပသြားမည္

July 16, 2018
MPT Myanmar National League 2018 Week 13 ပြဲက်န္ပြဲစဥ္မ်ားအနက္မွ မေကြးအက္ဖ္စီ-ျမ၀တီအက္ဖ္စီပြဲစဥ္အား မူလသတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္ထက္ေစာကာ က်ငး္ပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
MPT Myanmar National League 2018 ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ျမ၀တီအက္ဖ္စီအသင္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းရိုင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ ေဘာလံုး၊ ေဘာ္လီေဘာႏွင့္ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားအား ႏွစ္ႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးအျဖစ္ သြားေရာက္ကစားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ (၂၂-၇-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမည့္ မေကြးအက္ဖ္စီ-ျမ၀တီအက္ဖ္စီ (ပြဲစဥ္ ၁၃ ပြဲက်န္) အား ရက္ေျပာင္းေရႊ႕ က်င္းပေပးရန္ ရည္ညႊန္းစာျဖင့္ တင္ျပလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
သို႔ျဖစ္ပါ၍ သက္ဆိုင္ရာကလပ္အသင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြး သေဘာတူညီမႈအရ MPT Myanmar National League 2018 ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ Week 13 ျမ၀တီအက္ဖ္စီ-မေကြးအက္ဖ္စီပြဲစဥ္္အား မူလသတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္ထက္ေစာကာ ၁၈-၇-၂၀၁၈ ရက္သို႔ ေရွ႕တိုး က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။
 
ပြဲစဥ္(၁၃) ပြဲက်န္
၁၈-၇-၂၀၁၈
မေကြးအက္ဖ္စီ-ျမ၀တီအက္ဖ္စီ(သု၀ဏၰ)- ၄း၀၀