လက္ေရြးစင္ယူ-၁၆ အသင္း၏ ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲေၾကာင့္ ယူ-၂၁ အမွတ္ေပးၿပိဳင္ပြဲ ပြဲစဥ္အခ်ဳိ႕အား ေျပာင္းလဲက်င္းပမည္

July 25, 2018

MPT Myanmar National League (U-21) 2018 အမွတ္ေပးေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ၀င္ MFF Youth အသင္းသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ အာဆီယံယူ-၁၆ ခ်န္ပီယံရွစ္ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲအား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ရာ ပြဲစဥ္အခ်ဳိ႕အား ေျပာင္းလဲက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အာဆီယံယူ-၁၆ ခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲကို ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္အထိ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက လက္ခံက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအသင္းမွာ အိမ္ရွင္ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ တီေမာ၊ ကေမၻာဒီးယားအသင္းတို႔ ပါ၀င္သည့္ အုပ္စု(က)တြင္ က်ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ MPT Myanmar National League (U-21) 2018 အမွတ္ေပးေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ၀င္ MFF Youth အသင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ ပြဲစဥ္မ်ား အပါအ၀င္ အျခားပြဲစဥ္အခ်ဳိ႕အား မူလသတ္မွတ္ထားသည့္ရက္မွ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာင္းလဲက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၀-၈-၂၀၁၈
စစ္ကိုင္း-ေဆာက္သမ္းျမန္မာ(ပဒုမၼာ)-၃း၃၀
၁၃-၈-၂၀၁၈
စစ္ကိုင္း-MFF Youth (စလင္း)-၃း၃၀
၂၆-၈-၂၀၁၈
MFF Youth – ရွမ္း (သု၀ဏၰ) – ၃း၃၀
၂၉-၈-၂၀၁၈
MFF Youth – ISPE(A) (သု၀ဏၰ)-၃း၃၀
၂-၉-၂၀၁၈
ရတနာပံု-ISPE(A) (ပဒုမၼာ)- ၃း၃၀