ေအာက္ျမန္မာျပည္ဇုန္(ေအ)ကို အႏုိင္ကစားကာ ဗုိလ္လုပြဲသုိ႔ တက္ခဲ့သည့္ အထက္ျမန္မာျပည္ဇုန္(ေအ)အသင္း

August 24, 2018

MPT-University Football Tournament 2018 ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ အုပ္စုေနာက္ဆုံးအဆုံးအျဖတ္ပြဲစဥ္ တစ္ပြဲအျဖစ္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္(ယေန႔) ညေနက တကၠသုိလ္မ်ားေဘာလုံးကြင္းတြင္ အထက္ျမန္မာျပည္ဇုန္(ေအ)အသင္းႏွင့္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ဇုန္(ေအ) အသင္းတုိ႔ ကစားခဲ့ၾကရာ အထက္ျမန္မာျပည္ဇုန္(ေအ)အသင္းက ေလးဂုိး ဂုိးမရွိျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့သည္။

ေအာက္ျမန္မာျပည္ဇုန္(ေအ)အသင္းသည္ ပထမပုိင္းတြင္ ေဘာလုံးပိုင္ဆုိင္မႈအသာျဖင့္ ေဘာလုံးကို ကုိင္ကစားခဲ့ေသာ္လည္း ထိေရာက္သည့္ ဂုိးကန္သြင္းခြင့္မ်ား မရခဲ့ေပ။ အထက္ျမန္မာဇုန္(ေအ)အသင္းသည္ တန္ျပန္တုိက္စစ္မွတစ္ဆင့္ ပထမဦးေဆာင္ဂုိးႏွင့္ ဒုတိယဦးေဆာင္ဂုိးတုိ႔ကုိ ပြဲခ်ိန္ ၄ မိနစ္ႏွင့္ ၁၇ မိနစ္မ်ားတြင္ ရရွိခဲ့သည္။ အထက္ျမန္မာဇုန္(ေအ)အသင္းအတြက္ ဦးေဆာင္ဂုိးမ်ားကို ေဇယ်ာေအာင္ႏွင့္ စိုးမင္းေနာင္တုိ႔က သြင္းယူေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမပုိင္းအၿပီးတြင္ အထက္ျမန္မာဇုန္(ေအ)အသင္းက ေအာက္ျမန္မာျပည္(ဇုန္)ေအ အသင္းကို ႏွစ္ဂုိး ဂိုးမရွိျဖင့္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။

ဒုတိယပိုင္းျပန္လည္စတင္ရာတြင္လည္း ေအာက္ျမန္မာျပည္ဇုန္(ေအ)အသင္းမွ ေခ်ပဂုိးမ်ား ျပန္လည္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အထက္ျမန္မာျပည္ဇုန္(ေအ)အသင္းကသာ ထိေရာက္သည့္ ဂုိးကန္သြင္းမႈမ်ားရခဲ့သည္။ အထက္ျမန္မာျပည္ဇုန္(ေအ)အသင္း အတြက္ တတိယဦးေဆာင္ဂုိးကုိ ပြဲခ်ိန္ ၆၈ မိနစ္တြင္ ေဇယ်ာေအာင္က ထပ္မံသြင္းယူေပးခဲ့သည္။ အထက္ျမန္မာျပည္ဇုန္(ေအ) အသင္းအတြက္ စတုထၳဂုိးကို ပြဲခ်ိန္ ၉၀+၃ မိနစ္တြင္ စုိးမင္းေနာင္က ထပ္မံသြင္းယူေပးခဲ့သည္။ လက္က်န္မိနစ္မ်ားတြင္ အထက္ျမန္မာျပည္ဇုန္(ေအ) အသင္းက အႏုိင္ရလဒ္ကို ထိန္းကစားသြားခဲ့ၿပီး ဗုိလ္လုပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္သြားႏုိင္ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၇ ၊ တကၠသုိလ္မ်ားေဘာလုံးကြင္းတြင္ ကစားမည့္ ဗုိလ္လုပြဲတြင္ အထက္ျမန္မာျပည္ဇုန္(ေအ)အသင္းသည္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ဇုန္(ဘီ)အသင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံကစားရမည္ျဖစ္သည္။