ေတာင္ႀကီးကြင္း၌ ကစားမည့္ ရွမ္းယူႏုိက္တက္ႏွင့္ ဟံသာ၀တီတုိ႔ ရႈံးထြက္ပြဲစဥ္အား နာရီ၀က္ ေစာကစားမည္

September 24, 2018

 မေကြးအသင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္တုိ႔ပြဲစဥ္ ပြဲကစားခ်ိန္အား မူလသတ္မွတ္ထားသည့္ ပြဲခ်ိန္အတုိင္းသာ ကစားမည္

General Aung San Shield 2018 ရႈံးထြက္ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ ဒုတိယအေက်ာ့ပြဲစဥ္မ်ားကို လာမည့္ စက္တင္ဘာ ၂၆၊ ၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ကစားမည္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္ႀကီးကြင္း၌ ကစားမည့္ ရွမ္းယူႏုိက္တက္အသင္းႏွင့္ ဟံသာ၀တီယူႏုိက္တက္အသင္းတုိ႔ပြဲစဥ္အား ပြဲကစားခ်ိန္ နာရီ၀က္ ေစာကစားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သု၀ဏၰကြင္း၌ ကစားမည့္ မေကြးအသင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္အသင္းတုိ႔ပြဲစဥ္ အား မူလသတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္အတုိင္းသာ ဆက္လက္ကစားမည္ျဖစ္သည္။

အေစာပုိင္းက စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္၊ ေတာင္ႀကီးကြင္းတြင္ ကစားမည့္ ရွမ္းယူႏုိက္တက္အသင္းႏွင့္ ဟံသာ၀တီယူႏုိက္တက္ အသင္းတုိ႔၏ ပြဲစဥ္ကုိ ညေန ၃း၃၀ တြင္ ကစားရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ညေန ၃း၀၀ နာရီသုိ႔ ေရွ႕တုိးကစားမည္ျဖစ္ သည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏ လက္ရွိ ရာသီဥတုအေျခအေနသည္ အေမွာင္ေစာလာသည့္အျပင္ အဆုိပါကြင္း၌ မီးဆုိင္းမ်ား မရွိသည့္အတြက္ ယခုက့ဲသုိ႔  ပြဲကစားခ်ိန္ နာရီ၀က္ ေစာကစားရန္ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က Grand Royal ကြင္း တြင္ ကစားခဲ့သည့္ ဟံသာ၀တီအသင္းႏွင့္ ရွမ္းယူႏုိက္တက္အသင္းတုိ႔ ပထမအေက်ာ့ေတြ႔ဆုံမႈတြင္ ဂုိးမရွိ သေရရလဒ္ ထြက္ေပၚထားသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္၊ သု၀ဏၰကြင္း၌ ကစားမည့္ မေကြးအက္ဖ္စီအသင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္အသင္းတုိ႔၏ ပြဲကစားခ်ိန္သည္ မူလ သတ္မွတ္ထားသည့္ ညေန ၄း၀၀ နာရီ၌သာ ကစားမည္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္က YUSC ကြင္းတြင္ ကစားခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္အသင္းႏွင့္ မေကြးအသင္းတုိ႔ ပထမအေက်ာ့ေတြ႔ဆုံမႈတြင္ ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္အသင္းက တစ္ဂုိး ဂုိးမရွိျဖင့္ အႏုိင္ရထား သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္၊ ညေန ၃း၀၀ ၊ ေတာင္ႀကီးကြင္းတြင္ ကစားမည့္ ရွမ္းယူႏုိက္တက္အသင္းႏွင့္ ဟံသာ၀တီယူႏုိက္တက္ အသင္းတုိ႔ ၏ ရႈံးထြက္ ဆီမီးဖုိင္နယ္ ဒုတိယအေက်ာ့ပြဲစဥ္ကို ျမ၀တီရုပ္ျမင္သံၾကားမွ တုိက္ရုိက္ျပသမည္ျဖစ္ၿပီး General Aung San Shield Facebook Page မွ တုိက္ရုိက္ Live Stream ၾကည့္ရႈႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အလားတူ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္၊ ညေန ၄း၀၀၊ သု၀ဏၰကြင္း၌ ကစားမည့္ မေကြးအသင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္အသင္းတုိ႔ပြဲစဥ္ကုိ ျမ၀တီရုပ္ျမင္သံၾကားမွ တုိက္ရုိက္ျပသမည္ျဖစ္ၿပီး General Aung San Shield Facebook Page မွ တုိက္ရုိက္ Live Stream ၾကည့္ရႈႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။