ဟိုပံုးႏွင့္ ကေလာ၊ ပင္ေလာင္းႏွင့္ ေတာင္ႀကီးအသင္းတို႔ ေတြ႕ဆံုေနသည့္ ေတာင္ႀကီးဇုန္ MPT ယူ ၁၄ အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲစဥ္မ်ား

December 1, 2018

မ်ဳိးဆက္သစ္ကစားသမားမ်ား ထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ MPT အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ၏ အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲအဆင့္တြင္ ဟိုပံုးလူငယ္အသင္းႏွင့္ ကေလာလူငယ္အသင္း၊ ပင္ေလာင္းလူငယ္အသင္းႏွင့္ ေတာင္ႀကီးလူငယ္အသင္းတို႔ ေတြ႕ဆံုလ်က္ရွိသည္။

ယေန႔က်င္းပခဲ့သည့္ အုပ္စု(ဂ) ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္တြင္ ကေလာအသင္းက နမ့္ဆန္အသင္းကို ႏွစ္ဂိုးျပတ္ အႏုိင္ရခဲ့သည့္နည္းတူ အုပ္စု(ဃ) ၏ ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္ျဖစ္သည့္ ေတာင္ႀကီးအသင္းႏွင့္ ဖယ္ခံုအသင္းတို႔ပြဲတြင္ ေတာင္ႀကီးအသင္းက သံုးဂိုးျပတ္အႏုိင္ရကာ ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အုပ္စု(က)တြင္ ဟိုပံုးအသင္းႏွင့္ အုပ္စု(ခ)တြင္ ပင္ေလာင္းအသင္းတို႔ အုပ္စုပထမေနရာ ရရွိကာ အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲအဆင့္ကို တက္လွမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲစဥ္မ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ျပည္နယ္အားကစားကြင္းတြင္ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ရာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္ ေဘာလံုးအားကစား ၀ါသနာရွင္ ပရိသတ္မ်ား အခမဲ့လာေရာက္ အားေပးၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲစဥ္မ်ား

၃-၁၂-၂၀၁၈

ဟိုပံုး-ကေလာ / နံနက္ ၈း၀၀

ပင္ေလာင္း – ေတာင္ႀကီး / နံနက္ ၁၀း၀၀