ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ MNL Medical Seminar 2018 ျပဳလုပ္

December 3, 2018

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေကာ္တီမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဘာလံုးရာသီအတြင္း ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္မ်ားအား ကလပ္အသင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည့္ MNL Medical Seminar 2018 ကို ယေန႔ မြန္းလႊဲပိုင္းက သု၀ဏၰေဘာလံုးကြင္း ပထမထပ္ရွိ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ျမင့္ေအာင္၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးစိုးမိုးေက်ာ္၊ နည္းစနစ္ဒါရိုက္တာ မစၥတာအဲရစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေဆးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ဦးႏွင့္ Medical ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ကလပ္အသင္းမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္/နည္းျပမ်ား၊ ကစားသမားမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေရွ႕ဦးစြာ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးစိုးမိုးေက်ာ္မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ကလပ္အသင္းမ်ားအေနျဖင့္ ကစားသမားမွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ေဆးစစ္ခ်က္အေျဖအား ပူးတြဲတင္ျပရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမွာ ကစားသမားမ်ား အေနျဖင့္ ရုတ္တရက္ အသက္အႏၱရာယ္ဆံုးရံႈးျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ အပါအ၀င္ ကစားသမားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ လာမည့္ လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲႀကီး ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ အဖက္ဖက္မွ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၉ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ပရိုမိုးရွင္း တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားစြာ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ ထိုအထဲတြင္ မာကက္တင္းအစီအစဥ္မ်ား၊ Technical Seminar မ်ား၊ Fan Base Development အစီအစဥ္မ်ား အပါအ၀င္ Educational Workshop မ်ားကို တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္တြင္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာကိုလည္း တိုးျမွင့္ခ်မွတ္သြားရန္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခ်င္၍ မဟုတ္ဘဲ ၿပီးခဲ့သည့္ရာသီက ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အလားတူအျဖစ္အပ်က္မ်ား ထပ္မံ မေပၚေပါက္ေစရန္ ႀကိဳတင္ဟန္႔တားထားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖဲြဲ႕ခ်ဳပ္ ေဆးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ဦးမွ ကြင္းအတြင္း မေတာ္တဆ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည့္ အသက္အႏၱရာယ္ထိခိုက္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ပေရာ္ဂ်က္တာျဖင့္ ဦးစြာျပသ၍ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ကစားသမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးသြားမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထိုသို႔ရွင္းလင္းေျပာဆိုရာတြင္ ကစားသမားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေသာ ေနထိုင္စားေသာက္မႈပံုစံက အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ကလပ္အသင္းတိုင္းကလည္း မျဖစ္မေန လိုက္နာလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကလပ္အသင္းမ်ားဘက္မွ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ယင္းအတြက္ မိမိတိုဘက္မွလည္း သင့္တင့္ေသာ အေနအထားျဖင့္ ကလပ္အသင္းမ်ားအေပၚ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးရာတြင္ ကစားသမားမ်ား၏ ႏွလံုးခုန္သံ ပံုမွန္အေနအထားတြင္ ရွိမရွိ ၊ အဆုပ္၊ ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးတိုးေရာဂါ ရွိမရွိတို႔ကို စစ္ေဆးသြားမည့္အျပင္ အရိုး၊အေၾကာဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကိုပါ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လိုအပ္ပါက ႏွလံုးအထူးကုျဖင့္ ထပ္မံစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကလပ္အသင္းမ်ားအေနျဖင့္ ကစားသမားမ်ား ေခၚယူ စာခ်ဳပ္ရာတြင္ ႏွလံုးအျပင္ ဒူးေခါင္းႏွင့္ ေျခက်င္း၀တ္ဒဏ္ရာမ်ားကို အထူးအေလးထား စစ္ေဆးၿပီးမွ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလားတူ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖဲြဲ႕ခ်ဳပ္ Medical ဌာနမွ ေဒါက္တာေက်ာ္သန္႔စင္မွ Football & Nutrition ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ စားေသာက္ေနထိုင္မႈပံုစံတို႔ကို တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ပေရာ္ဂ်က္တာျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ကာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး နည္းစနစ္ဒါရိုက္တာ မစၥတာအဲရစ္ႏွင့္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ျမင့္ေအာင္တို႔က ကစားသမားမ်ား၏ ႀကံ႕ခိုင္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ အခ်က္မ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးစိုးမိုးေက်ာ္မွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးကာ အခမ္းအနားကို ရုတ္သိမ္းခဲ့သည္။