ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ Event Management Workshop 2019 က်င္းပျပဳလုပ္

December 4, 2018

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပသြားမည့္ MPT Myanmar National League အမွတ္ေပးေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးၾကပ္သူမ်ားျဖစ္ေပၚထြက္လာေရး အတြက္ MNL Event Management Workshop 2019 ကို ယေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္၊ နံနက္ပိုင္းက သု၀ဏၰေဘာလံုးကြင္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ယေန႔အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးကိုကိုသိန္း၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးစိုးမိုးေက်ာ္၊ ျမန္မာႏို္င္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး ဒါရိုက္တာ၊ AFC Match Commissioner ဦးထြန္းထြန္းေအာင္၊ ျမန္မာနိုင္ငံေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒိုင္ဌာန ဒါရိုက္တာ ဦးထြန္းလွေအာင္ ႏွင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၁၊၂ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ လူငယ္အမွတ္ေပးၿပိဳင္ပြဲမ်ား၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ၿပိဳင္ပဲြႀကီးၾကပ္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနား၌ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးကိုကိုသိန္းမွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားၿပီး ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးစိုးမိုးေက်ာ္မွ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးစိုးမိုးေက်ာ္မွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ MNL Event Management Workshop 2019 အား ျပည္တြင္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားသာမက ႏုိင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲမ်ား၌ပါ တာ၀န္ယူႏိုင္သည့္ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးၾကပ္သူမ်ား ထြက္ေပၚလာေရး၊ အနာဂတ္ျမန္မာ့ ေဘာလံုးေလာက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အေရးပါလွေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ား က်ြမ္းက်င္ႏွံ႕စပ္မႈရွိရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းရွိမႈ၊ အမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျခင္း စသည့္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးၾကပ္သူတစ္ေယာက္တြင္ ရွိရမည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားလည္း အေရးႀကီးလွေၾကာင္း စသျဖင့္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ AFC Match Commissioner ဦးထြန္းထြန္းေအာင္မွ အာရွေဘာလံုးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (AFC) မွ ခ်မွတ္ထားေသာ ၿပိဳင္ပဲြစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားသည့္ ၿပိဳင္ပြဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ယေန႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ား အားလံုးပါ၀င္သည့္ Group Discussion အစီအစဥ္အား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ၿပီး အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးစိုးမိုးေက်ာ္မွ နိဂံုးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားကာ အခမ္းအနားကို ရုတ္သိမ္းခဲ့သည္။