ခ်င္းယူႏိုက္တက္အသင္းႏွင့္ အား/ကာသိပံၸအသင္းတို႔အား ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၂ ၿပိဳင္ပြဲ၌ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳ

December 10, 2018

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ခ်င္းယူႏိုက္တက္အသင္းႏွင့္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပံၸအသင္းတို႔အား MPT Myanmar National League II 2019 အမွတ္ေပးေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ခ်င္းယူႏိုက္တက္အသင္းႏွင့္ အား/ကာသိပံၸအသင္းတို႔မွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၂ အမွတ္ေပးေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲတြင္ အသင္းသစ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ တင္ျပေလ်ာက္ထားခဲ့မႈအေပၚ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေကာ္မတီမွ စီစစ္ၿပီး သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ကလပ္အသင္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ AFC Club Licensing Criteria မ်ားအား တိတိက်က် လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္း ယွဥ္ၿပိဳင္သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။