ခ်င္းလန္း – ရတနာပံု ပဲတြြင္ ဒိုင္မ်ားကို ဆဲဆိုခဲ့သူ ခ်င္းလန္း ဂိုးနည္းျပကို စည္း/ထိန္းမွ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္

April 23, 2019

[fsn_row][fsn_column width=”12″][fsn_text][/fsn_text][/fsn_column][/fsn_row]

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သုဝဏၰကြင္းတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့သည့္ ခ်င္းလန္း အသင္းႏွင့္ ရတနာပံု အသင္းတို႔၏ MPT Myanmar National League 2019 ပြဲစဥ္ ၈ ပြဲစဥ္တြင္ ဒိုင္လူႀကီးမ်ားအား ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆဲဆိုခဲ့သူ ခ်င္းလန္း အသင္းမွ ဂိုးနည္းျပ ဦးျမင့္ဦးအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီမွ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရတနာပံု အသင္းမွ ခ်င္းလန္းအသင္းကို ၂-၁ ဂိုးျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့သည့္ အဆိုပါ ပြဲစဥ္ ပြဲၿပီးခ်ိန္တြင္ ဒိုင္လူႀကီးမ်ား ကြင္းအတြင္းမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာလာစဥ္ ဦးျမင့္ဦးက ဒိုင္လူႀကီးမ်ားအား ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆဲဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ယေန႔ ဧၿပီ ၂၃ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တာဝန္က် ဒိုင္လူႀကီးမ်ားကို ေခၚယူေမးျမန္းျခင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးၾကပ္ႏွင့္ ဒိုင္ႀကီးၾကပ္တို႔၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

  • ခ်င္းလန္း အသင္းမွ ဂိုးနည္းျပ ဦးျမင့္ဦးအား MPT Myanmar National League I & II Regulations 2019 စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူ အပိုဒ္ (၁၀) အရ အနီးစပ္ဆံုး (၅) ပြဲ ကြင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ႀကီးၾကပ္ခြင့္ မျပဳရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ ရွစ္သိန္း ေပးေဆာင္ရန္။