ေရႊဘိုတြင္ က်င္းပမည့္ MPT U-14 Football Tournament 2019 အတြက္ အသက္ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကစားသမား ၂၄ ဦး က်ရႈံး

July 14, 2019

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ေရႊဘိုၿမိဳ႕တြင္ လာမည့္ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္မွ စတင္က်င္းပသြားမည့္ MPT U-14 Football Tournament 2019 လူငယ္ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲအတြက္ အသက္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ အသက္ေက်ာ္လြန္ေနသည္ဟု သံသယရွိသည့္ ကစားသမား ၃၉ ဦးကို ဓာတ္မွန္ရိုက္ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၂၄ ဦးမွာ အသက္ေက်ာ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

ႏိုင္ငံအဝွမ္းမွ ေဘာလံုးအားကစားကို စိတ္ဝင္စား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ ကေလးငယ္မ်ား အခြင့္အေရး ပိုမိုရရွိေစရန္ႏွင့္ ရြက္ပုန္းသီး လူငယ္မ်ား ပိုမိုေပၚထြက္ လာေစရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပလွ်က္ ရွိသည့္ MPT U-14 Football Tournament 2019 မ်ားတြင္ အသက္မွန္ကန္ေရးကိုလည္း ဦးစားေပး စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္လွ်က္ ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေဆးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ေက်ာ္ဦး ကိုယ္တိုင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ရန္ စာရင္းေပးလာသည့္ ကစားသမား အားလံုးကို ေတြ႕ဆံု စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကနဦး စစ္ေဆးမႈ အျဖစ္ ကိုယ္ခႏၶာရွိ အေမႊးအမွ်င္မ်ားႏွင့္ အရိုးမ်ားကို စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းစစ္ေဆးမႈမွ အသက္ေက်ာ္ေနသည္ဟု သံသယရွိသည့္ ကစားသမားမ်ားကို ဒုတိယ အဆင့္အျဖစ္ ဓာတ္မွန္ရိုက္ကာ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရႊဘိုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသြားမည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း MPT U-14 Football Tournament 2019 အတြက္ စစ္ေဆးမႈတြင္ ကနဦး စစ္ေဆးမႈမ်ား အၿပီး ကစားသမား ၃၉ ဦးကို အသက္ေက်ာ္ေနသည္ဟု သံသယ ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔ကို ဓာတ္မွန္ရိုက္ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ၂၄ ဦးမွာ အသက္ေက်ာ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

အသက္ေက်ာ္ေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရသည့္ ကစားသမားမ်ား အေနျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရရွိမည္ မဟုတ္ဘဲ ယင္းကစားသမားမ်ား ပါဝင္ေနသည့္ အသင္းမ်ား အေနျဖင့္ မနက္ျဖန္ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ မြန္းလြဲ ၁၂း၀၀ နာရီ မတိုင္မီတြင္ ကစားသမားသစ္ မ်ားျဖင့္ အစားထိုး လဲလွယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဇာ္၏ လမ္းညႊန္မႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္၊ အဓိက မိတ္ဖက္ MPT တို႔ ပူးေပါင္းကာ ႏွင့္ Official Main Sponsor Myanmar Care ၏ ပံ့ပိုးမႈမ်ား၊ Co-Sponsor မ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းတြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း မႏၱေလး၊ ေရႊဘို အပါအဝင္ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဘားအံ၊ မေကြး၊ စစ္ေတြ၊ ပုသိမ္၊ ေတာင္ႀကီး စသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီး ၁၀ ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ကာ လက္ရွိတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ က်င္းပၿပီးစီး သြားၿပီ ျဖစ္ၿပီး မႏၱေလး (က) အသင္းက ခ်န္ပီယံအျဖစ္ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့သည္။