ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ လက္က်န္ ပြဲမ်ားတြင္ Additional Assistant Referee ၂ ဦး ပါဝင္သည့္ ဒိုင္လူႀကီး ၆ ဦး စနစ္ အသံုးျပဳသြားမည္

August 15, 2019

က်င္းပလွ်က္ ရွိသည့္ MPT Myanmar National League 2019 အမွတ္ေပး ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲႀကီး၏ အေရးႀကီးသည့္ ရာသီပိတ္ ပြဲစဥ္မ်ားတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား မရွိေစရန္ႏွင့္ ဒိုင္လူႀကီးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ၿ ယခုတစ္ပတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားသြားမည့္ ပြဲစဥ္ ၂၁ႏွင့္ ၂၂ မ်ားတြင္ ယခင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ဒိုင္လူႀကီး ၄ ဦး ႀကီးၾကပ္သည့္ စနစ္မွ Additional Assistant Referee ၂ ဦး ထပ္တိုးကာ ဒိုင္လူႀကီး ၆ ဦးအား တာဝန္ေပး ႀကီးၾကပ္ေစမည့္ စနစ္ကို အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဒိုင္လူႀကီး ၆ ဦး အသံုးျပဳသည့္ စနစ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ႏိုင္ငံတကာ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲႀကီးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲ ဇာတ္ရွိ္န္အျမင့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္ မလိုလားအပ္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ မရွိေစရန္အတြက္ လာမည့္ ပြဲစဥ္မ်ားတြင္ အဆိုပါ စနစ္ကို အသံုးျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ဒိုင္လူႀကီး ၆ ဦး အသံုးျပဳမည့္ စနစ္ကို ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ကလပ္အသင္းမ်ားမွလည္း သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

မန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ အေနျဖင့္ လာမည့္ ေဘာလံုးရာသီတြင္လည္း အေရးႀကီးသည့္ ပြဲစဥ္မ်ားတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ဒိုင္ ၆ ဦး အသံုးျပဳသည့္ စနစ္ကို အခါအားေလွ်ာ္စြာ အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။