အိမ္ရွင္ဟံသာ၀တီအသင္းကို အႏုိင္ယူကာ အဆင့္ ၂ သုိ႔ တက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့သည့္ ဧရာ၀တီယူႏုိက္တက္

August 18, 2019

[fsn_row][fsn_column width=”12″][fsn_text]

MPT Myanmar National League 2019 အမွတ္ေပးေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ၏ (Week-21) ပြဲစဥ္တစ္ပြဲျဖစ္သည့္ ဟံသာ၀တီယူႏုိက္တက္အသင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီယူႏုိက္တက္အသင္းတုိ႔ ပြဲစဥ္တြင္ ဧည့္သည္ဧရာ၀တီ
အသင္းမွ သုံးဂုိးတစ္ဂုိးျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့သည္။

ပြဲစတင္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ဧရာ၀တီယူႏုိက္တက္အသင္းမွ ဦးေဆာင္ဂုိးရရွိရန္ အိမ္ရွင္ဟံသာ၀တီအသင္းကုိ ဖိအားေပးကစားခဲ့ၿပီး ဟံသာ၀တီအသင္းအေနျဖင့္ တန္ျပန္တုိက္စစ္ျဖင့္သာ တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ ပြဲခ်ိန္
၃၀ မိနစ္တြင္ ဧရာ၀တီအသင္းမွ ဦးေဆာင္ဂုိးစတင္ရခဲ့ၿပီး တုိက္စစ္မွဴး Success က သြင္းယူေပးခဲ့သည္။ ပထမပုိင္းအၿပီးတြင္ ဧည့္သည္ဧရာ၀တီအသင္းမွ တစ္ဂုိးဂုိးမရွိျဖင့္ အိမ္ရွင္အသင္းကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။
ဒုတိယပုိင္းျပန္လည္စတင္ရာတြင္ ဧရာ၀တီအသင္းမွ ဂုိးထပ္မံရရွိရန္ ဖိအားေပးကစားခဲ့ၿပီး ပြဲခ်ိန္ ၆၅ မိနစ္တြင္ ဒုတိယဦးေဆာင္ဂုိးရရွိခဲ့ၿပီး Success မွ သြင္းယူေပးခဲ့သည္။ ပြဲခ်ိန္ ၆၉ မိနစ္တြင္ ဧရာ၀တီအသင္း
မွ ပင္နယ္တီရရွိခဲ့ၿပီး တုိက္စစ္မွဴး Success မွ အမွားအယြင္းမရွိ ကန္သြင္းကာ တတိယဦးေဆာင္ဂုိးရယူေပးခဲ့သည္။ ပြဲခ်ိန္ ၈၆ မိနစ္တြင္ ဟံသာ၀တီအသင္းမွ ပထမေခ်ပဂုိးရခဲ့ၿပီး မာ့ခ္ဆာကီမွ သြင္းယူေပးခဲ့
သည္။ လက္က်န္မိနစ္မ်ားတြင္ ႏွစ္သင္းစလုံးမွ ဂုိးထပ္မံမရခဲ့သည့္အတြက္ ပြဲအၿပီးတြင္ ဧည့္သည္အသင္းမွ သုံးဂုိး တစ္ဂုိးျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့သည္။
ဟံသာ၀တီအသင္းသည္ ယေန႔ပြဲတြင္ ေနာက္ခံလူ မိုက္ကယ္ ပြဲပယ္ေၾကာင့္ မပါႏုိင္သည့္အျပင္ ထူးေနေအာင္၊ ေရႊလႈိင္၀င္း၊ ဟိန္းထက္ေအာင္တုိ႔ ပါ၀င္မကစားႏုိင္ခဲ့ေပ။ ယေန႔ပြဲတြင္ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ ဧရာ၀တီ
အသင္းသည္ ရမွတ္ ၄၁ မွတ္ျဖင့္ အဆင့္ ၂ ေနရာသုိ႔ တက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့သည္။ အျခားပြဲစဥ္တြင္ ရွမ္းယူႏုိက္တက္အသင္းမွ မေကြးအသင္းကို ႏွစ္ဂုိး ဂုိးမရွိျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့သည့္အတြက္ ရွမ္းအသင္းသည္ ရမွတ္ ၄၃
မွတ္ျဖင့္ အဆင့္ ၁ ေနရာတြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။

[/fsn_text][/fsn_column][/fsn_row]