ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ႏွင့္ Myanmar Care တို႔၏ စပြန္ဆာ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုပြဲ က်င္းပ

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ႏွင့္ Myanmar Care (ကရုဏာေရွးရႈ ျမန္မာမႈ) တို႔၏ စပြန္ဆာ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုပြဲ အခမ္းအနားကို [...]