အသစ္တစ္ဖန္ေမြးဖြားလာခဲ့သည့္ Mountain Lion FC သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္တန္း၏ အရွင္သခင္ ဘ႑ာအခြန္အသင္း

January 24, 2018

ျမန္မာ့ေဘာလံုး ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ကာလ မတိုင္မီ ဘ႑ာအခြန္ေဘာလံုးအသင္း၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားက ယံုတမ္းပံုျပင္တစ္ပုဒ္ေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ပါ။  ခ်န္ပီယံအႀကိမ္ႀကိမ္ ရရွိေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္ တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ MPT Myanmar National League […]

Read more...