မႏၱေလးတိုင္းတြင္ က်င္းပမည့္ Grassroots ေဘာလံုးပြဲေတာ္ အတြက္ နည္းျပသင္တန္း ဖြင့္လွစ္

July 1, 2019

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အတြက္ ပထမဆံုး အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ႏွင့္ မိတ္ဖက္ MPT တို႔ ပူးေပါင္းကာ Official Main Sponsor […]

Read more...