ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမွ ဒိုုင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကိုု ျပန္လည္ သံုုးသပ္သည့္ MNL Referees Analyzing Meeting ျပဳလုုပ္

March 18, 2018

က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ MPT Myanmar National League 2018 အမွတ္ေပးေဘာလံုုး ၿပိဳင္ပြဲ အပါအဝင္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပလ ွ်က္ရွိသည့္ လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားအတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ ဒိုုင္လူႀကီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကိုု ျပန္လည္သံုုးသပ္မႈ ျပဳလုုပ္သည့္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ (MNL Referees Analyzing Meeting) ကိုု မတ္လ ၁၆ ရက္ မြန္းလြဲပိုုင္းက သုုဝဏၰကြင္း ပထမထပ္ရွိ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုုပါ အခမ္းအနားသိုု႔ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးစိုုးမိုုးေက်ာ္၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ စီမံခန့္ခြဲေရး အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးဆူးေအာင္| ျမန္မာႏိုုင္ငံ ေဘာလံုုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ႀကိဳင္၊ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးစိုးျမင့္၊ ျမန္မာႏိူင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ဒိုင္ေကာ္မတီဥကၠဌဦးဝင္းခ်ဳိ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒိုင္လုပ္ငန္းဌာန ဒါရိုက္တာ ဦးထြန္းလွေအာင္ႏွင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးၾကပ္သူမ်ား၊ ဒိုင္ႀကီးၾကပ္သူမ်ား၊ ဒိုုင္လူႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဦးစြာ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးစိုုးမိုုးေက်ာ္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႔အစည္းအေဝးသည္ ျမန္မာ့ေဘာလုံးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳေနသည့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ပိုမိုေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိူင္ေ႐းအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မည္သည့္ေဘာလုံးပြဲျဖစ္ေစ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမႇာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္က်င္းပႏိူင္ရန္အတြက္ ၿပိိဳင္ပြဲကို အဓိက တာဝန္ယူကိုင္တြယ္ဆုံးျဖတ္ရသည့္ ဒိုင္လူႀကီးမ်ား၏ အရည္အေသြးသည္ Laws of the Games ႏွင့္အညီ
ကိုင္တြယ္ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ႏိူင္မႈ အေျခအေနေပၚတြင္ အဓိကက်ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ဒိုင္လူႀကီးအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳသူတိုင္းအေနႏွင့္ Laws of the Games ကို အာဂုဏ္ေဆာင္ႏိူင္သည္အထိ သိရွိေနရန္လိုအပ္သက့ဲသို႔ မိမိတာဝန္ႀကီးၾကပ္ရသည့္ပဲြအတြက္ လိုအပ္သည့္ၾကံ့ခိုင္မႈ၊ ပြဲအေနအထားကိုသုံးသပ္ႏိူင္မႈ၊ ပြဲတခုလုံးၿခံဳသံုး သပ္ႏိူင္ၿပီး ျဖစ္စဥ္တိုင္းကို ဥပေဒႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ အျမန္ဆုံး ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ထိန္းေက်ာင္းႏိူင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ပြဲျဖစ္စဥ္တိုင္း အထူးသျဖင့္ ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္ ကစားသည့္ျဖစ္စဥ္ ကစားပုံမ်ိဳးရွိလာပါက မိမိက ယင္းျဖစ္စဥ္ကို အနီးကပ္ဆုံးအေနအထားတြင္ ေရာက္ရွိၿပီး ရွင္းလင္း ျပတ္သားစြာသုံးသပ္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပတ္ျပတ္သားသားဆုံးျဖတ္ Action ယူရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဘယ္ပြဲကိုမွ် အသင္းႀကီး အသင္းငယ္မခြဲျခားဘဲ ပြဲတိုင္းအေရးႀကီးသည္ဟု နားလည္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအတိုင္း ဘယ္အသင္းဘက္ကိုမွ် မသိမသာ/သိသိသာသာ အသာစီး/ႏွိမ့္ခ်သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳး မခ်မိေစရန္လိုေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို ့ေျပာျပေန၍ မိမိတို႔ဒိုင္လူႀကီးမ်ား ယင္းသို႔မွားယြင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ဟု သတ္မွတ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဒိုင္လူႀကီးမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ကိုယ္က်င့္သိကၡာကို မိမိအေနႏွင့္ယခုအခ်ိန္ထိ အျပည့္အဝယုံျကည္လ်က္ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ မည္သည့္အသင္းကိုမွ် ဘက္လိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးမရွိေသးေၾကာင္းကိုလည္း မိမိအေနႏွင့္ယုံၾကည္ဆဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အလြန္ခက္ခဲၿပီး သိမ္ေမြ႕နက္နဲသည့္ေဘာလံုး အားကစားေလာကတြင္ ဒိုင္္လူႀကီးတစ္ဦး၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ အလြန္ခက္ခဲၿပီး ဘယ္ပြဲမဆို အၿမဲတေစ ေဝဖန္ျပစ္တင္ခံေနရသည္ကိုလည္း မိမိစာနာပါေၾကာင္း၊ ဒိုင္လူႀကီးမ်ားသည္လည္း လူသားမ်ားျဖစ္၍ တခါတရံအားနည္းခ်က္မ်ားရွိႏိူင္သလို ပြဲတိုင္းကို ၁၀၀% အေကာင္းဆုံးႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္သည္ကို မိမိအေနႏွင့္နားလည္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေနအထားတြင္ မိမိတို႔လက္ရွိဒိုင္လူႀကီးအင္အားအရ (Human Resource လိုအပ္ခ်က္အရ) ဒိုင္အမ်ားစုမွာ လိုအပ္ခ်က္အရ တစ္ပါတ္လ်င္ M1ေရာ M2ပါ တြဲၿပီး ၃ပြဲကေန ၄ပြဲအထိတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနရသည့္ အေနအထားရွိ၍ အေျခအေနအရ ေဘာလုံးသမားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ပြဲတိုင္းကို Best Performance ျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ႏိူင္ရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္းကို မိမိနားလည္ပါေၾကာင္း၊ တခါတရံအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိမိရႈေထာင့္ျမင္ကြင္းကေန ၾကည့္ၿပီး စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း ခ်က္ခ်င္းဆုံးျဖတ္္ေဆာင္ရြက္ရတာျဖစ္၍ အနည္းငယ္ မွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္သြားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ခ်မွတ္မိႏိူင္ေၾကာင္း၊ တခါတရံပြဲ၏ Tempo ႏွင့္ Pressure အေနအထားေၾကာင့္ မိမိတစ္ဦးတည္းရႈေထာင့္မွ အလ်င္စလိုဆုံးျဖတ္မိ၍ မွားယြင္းသြားတာမ်ိဳးလည္း ရွိႏိူင္ေၾကာင္း၊ ႏိူင္ငံတကာမွာလည္း ထိုက့ဲသို႔မွားေနေသာ ဒိုင္လူႀကီးမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ တခါတရံ အေျခအေနအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ဳိးေၾကာင့္ အနည္းငယ္ မွားယြင္းဆုံးျဖတ္မိသြားတာမ်ိဳးလည္းရွိႏိူင္ေၾကာင္း၊ သို ့ေသာ္ တစ္ပြဲလုံးကိုင္တြယ္ပုံ အရမ္းေကာင္းေနခဲ့ၿပီး တခါတေလမွာ အားနည္းခ်က္တခုခုေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မျပတ္မသားျဖစ္သြားခဲ့တာမ်ိဳး၊ မွားယြင္းသြားတာမ်ိဳးေၾကာင့္ မိမိရဲ႕Best Performance ေတြကို လူေတြက ျမင္မွာမဟုတ္ေတာ့ဘဲ မိမိဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွားေလး တစ္ခုကိုပဲ ႀကီးမားတဲ့ျပစ္မႈႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ေဝဖန္ျပစ္တင္ေဆာ္ကားေျပာဆို ခံရျခင္းမ်ိဳးရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ မိမိဘက္၊ မိမိရႈေထာင့္အျမင္ႏွင့္ဥပေဒအရ မိမိမွန္သည္ဟုထင္ၿပီး ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္ဟု ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း မိမိ၏ တခါတရံဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွာေလးတစ္ခုေၾကာင့္ တစ္သင္းသင္းအေပၚထိခိုက္နစ္နာတာမ်ဳိး ျဖစ္ေစပါက ကလပ္အသင္းဘက္က ေဝဖန္ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုတာမ်ိဳးေတြ လြန္လြန္က်ဴးက်ဴးလုပ္လာမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အားလုံးသိတဲ့အတိုင္း ျမန္မာ့ေဘာလံုးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကလပ္အသင္းမ်ား၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈကလည္း အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ မိမိဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွားေလး တစ္ခုေၾကာင့္ တစ္သင္းက အႏိုင္ကေန သေရ/အရႈံးျဖစ္သြားဖို႔ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ ထိုကလပ္အသင္းအတြက္ အလြန္နစ္နာမႈရွိသည္ကို ကိုယ္ခ်င္းစာနားလည္ေပးတတ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ေဘာလုံးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ေဘာလုံးေလာကကို အမီလိုက္ႏိူင္ဖို႔ ႏိူင္ငံတကာပ႐ိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ပရိုစနစ္ကို စတင္ကူးေျပာင္းအေကာင္ထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ခဲ့ခ်ိန္ကစၿပီး ဘာအက်ိဳးအျမတ္ကိုမွ် မေမွ်ာ္ကိုးဘဲ ေဘာလုံးနဲ႔ႏိူင္ငံကိုခ်စ္တဲ့စိတ္နဲ႔ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားစြာခံၿပီး ကလပ္အသင္းမ်ားကို တည္ေထာင္ပ့ံပိုးေပးခဲ့ၾကသည့္ ကလပ္အသင္းပိုင္ရွင္မ်ား၏ ေစတနာကိုလည္း မိမိတို႔ အစဥ္ေက်းဇူးတင္ ေလးစားေနရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူအသင္းမ်ားကို အနီးကပ္တာဝန္ယူေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္နည္းျပအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ Respect ေပး ဆက္ဆံေျပာဆိုေနရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ အသင္း နည္းျပ/အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖဲြ႕ဝင္မ်ားအေနနဲ႔လည္း ေဘာလုံးဥပေဒနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲစဥ္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ေသျခာမသိ၍ျဖစ္ေစ၊ လိုတာထက္ပိုၿပီးEmotional ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒပ ေျပာဆိုေဝဖန္မိတာမ်ိဳးကိုလည္း စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး ၄င္းတို႔ကို တတ္ႏိူင္သမွ် Educate လုပ္ စည္း႐ုံးရွင္းျပၿပီး ဥပေဒအတိုင္းျပဳမႈေနထိုင္ရန္ထိန္းသိမ္း ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္တတ္ဖို႔လိုေၾကာင္း၊ သိပ္လြန္ကဲလာၿပီး လိုတာထက္ပိုမိုေဆာ္ကား ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုလာခဲ့ရင္လည္း ေဘာလုံးဥပေဒနဲ႔အညီ Action ယူေဆာင္ရြက္ရန္လိုေျကာင္း ၊မိမိတို႔ဒိုင္မ်ား အမွားမရွိဘဲ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ တမင္ေဝဖန္ေဆာ္ကားေျပာဆိုလာခဲ့ရင္လည္း လိုအပ္သလို စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူနဲ႔ အေရးယူထိန္းေၾကာင္းနိုင္ရန္ ပြဲၿပီးReport မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ရဲရဲတင္းတင္း ေရးသားတင္ျပရန္လိုပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ဒိုင္ေတြဘက္က မည္သူ႔ကိုမွ် ဘက္လိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးမရွိလို႔ မိမိတို႔ဘက္က လိပ္ျပာသန္႔ပါသည္ဟု ဘယ္ေလာက္ေျပာေျပာ တခါတရံမိမိ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အားနည္းမႈေလးတခုေၾကာင့္ ပြဲကိုင္တြယ္ပုံအားနည္းပံုမ်ား ရွိခဲ့၍ တစ္သင္းသင္းက မ်ားစြာထိခိုက္နစ္နာသြားျခင္းရွိခဲ့ၿပီး တကယ္လည္း သက္ဆိုင္ရာအသင္းရဲ႕အျမင္မွာ ႐ုပ္သံျပကြက္ျပန္ၾကည့္ခ်ိန္တြင္ မွန္ကန္ေနပါက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘယ္အသင္းကိုမွ် ဘက္လိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရွိလို႔ ကိုယ့္လိပ္ျပာ ကိုယ္လုံပါသည္” ဟု မည္မွ်ေျပာေျပာ အမ်ားက အမွန္ကိုျမင္ေတြ႕ရၿပီး ဗီဒီယိုျပကြက္တြင္ပါ မိမိဆုံုးျဖတ္္ခ်က္ အမွားရွိခဲ့သည္ကို အထင္အရွား သက္ေသခံေနလ်င္ မိမိေျပာခဲ့ေသာစကားကို တာဝန္ယူရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔လိပ္ျပာသန္႔ပါသည္၊ဆုံးျဖက္မွန္ပါသည္ဟု ခ်ည္းပဲေျပာေန၍မရပါေၾကာင္း ထို႔အတြက္ ဒိုင္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီကလည္း ပြဲျဖစ္စဥ္နဲ႔ ဒိုင္မ်ားရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွားမ်ားကို အၿမဲတမ္းျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး လိုအပ္သလို စိစစ္သုံးသပ္ အေရးယူေနသည္ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳခ်ီးက်ဴးပါေၾကာင္း၊ ဒိုင္မ်ားကို လိုအပ္သလို အေရးယူတာမ်ိဳးကိုလည္း အမ်ားသိေအာင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ လကစၿပီး မိမိတို႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ေဖၚျပေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မိမိမေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အမွာေလးရွိခဲ့လို႔ ပညာေပးတဲ့အေနနဲ႔ အေရးယူခံရတာကိုလည္း ဝမ္းနည္းစိတ္ဓာတ္က်စရာမလိုေၾကာင္း၊ မိမိအမွားကို သိၿပီးအမွန္ျပင္လိုက္ႏိူင္ဖို႔သာအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဒိုင္လူႀကီးအမ်ားစုမွာ ပြဲေကာင္းေကာင္းဆိုးဆိုး အၿမဲတမ္းနီးပါးေဝဖန္ေျပာဆိုခံေနရတာကိုလည္း မိမိအေနနဲ႔ ကိုယ္ခ်င္းစာမိပါေၾကာင္း၊ ဒီေန႔ေခတ္ေဘာလုံးအေျခအေနအရ ေတာ္႐ုံအရည္အခ်င္း၊သတၱိ၊စိတ္ဓါတ္မ်ိဳး၊ သည္းခံမႈမ်ိဳးရွိ႐ုံနဲ႔ ဒိုင္လူႀကီးမျဖစ္ႏိူင္ေၾကာင္း၊ လူမုန္းမ်ားၿပီး အၿမဲတမ္းနီးပါး အသားလႊတ္ အဆဲအဆိုခံရၿပီး အခက္အခဲဖိအားမ်ားၾကားက ဒိုင္လူႀကီးအလုပ္ကို ဝါသနာအရ လုပ္ကိုင္ေနသူအားလုံးကို ေလးစားေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္မိမိတို႔အေနနဲ႔ အျမင္၊တစ္ဖက္နားကို နားေထာင္/ၾကည့္ၿပီး မိမိတို႔အေနနဲ႔ ဘယ္သူ႔ကိုမွ် မေသျခာဘဲ Action ယူမိတာမ်ိဳးမရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ေဘာလုံးေလာကသားျခင္းကိုလည္း အျပန္အလွန္ ေဖးမနားလည္ၿပီး တတ္ႏိူင္သမွ်ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာင့္ ေဖးမခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္ MNL ပြဲစဥ္အခ်ိဳ႕အနက္ လတ္တေလာ ပြဲစဥ္အခ်ိဳ႕မွာ မိမိတို႔ ဒိုင္လူႀကီးအခ်ိဳ႕ရဲ႕ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အားနည္းခ်က္/ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေလးအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ အသင္းအခ်ိဳ႕မွာ အလြန္နစ္နာခဲ့ၿပီ၊ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈေတြ၊ Complain letter မ်ားေပးပို႔လာမႈေတြ ခပ္စိပ္စိပ္ ေလးျဖစ္ပြားလာခဲ့ေၾကာင္း၊ အလုုပ္မ်ားမ်ားလုုပ္သူက တခါတရံ ပိုုမွားႏိုုင္ေျခ ရွိသည္ မွန္ေသာ္လည္း မိမိတိုု႔၏ အမွားအယြင္းမ်ားမွာ လက္ခံႏိုုင္သည့္ အမွားမ်ိဳး ျဖစ္ရန္ လိုုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အလားတူအမွာမ်ိဳး၊ အားနည္းခ်က္မ်ိဳး ထပ္မံမျဖစ္ပြားရေအာင္ အားလုံးပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပိုမိုလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအစည္းအေဝးတြင္ ယင္းပြဲအခ်ိဳ႕မွ အားနည္းခ်က္ အမွာတခ်ိဳ႕လုပ္ခဲ့၍ စည္းကမ္းထိန္းကအေရးယူခံရတဲ့ ဒိုင္လူႀကီးမ်ားကို ထပ္မံအျပစ္ေပး ေျပာဆိုရန္ ေခၚယူျခင္းမဟုတ္ဘဲ အဆိုပါမွားယြင္းမႈမ်ားကိုု သင္ခန္းစာယူကာ အေကာင္းဆံုုးျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီး ေရွ႕ေလ ွ်ာက္တြင္ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကိုု ျပသၾကေစလိုုသည့္ စိတ္ေစတနာျဖင့္ အားလုုံးကိုရွင္းလင္းေျပာၾကား ဝိုင္းဝန္သုံးသပ္အၾကံျပဳႏိူင္ေအာင္ေခၚယူေတြ႕ဆုံျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူတိုင္း တစ္ႀကိမ္မွားတတ္ေသာ္လည္း ခဏခဏအမွားမလုပ္မိေအာင္ အားလုံးစုေပါင္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး ေဘာလုံးပြဲမ်ားကို မိမိတို႔ဘက္က အမွားအယြင္းတစ္စုံတစ္ရာမရွိပဲ ပိုမိုႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ အေလးအနက္တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိူင္ငံေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ႀကိဳင္က မွာၾကားရာတြင္လည္း ေဘာလံုုးၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုု၏ အသက္မွာ ၿပိဳင္ပြဲစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတိုု႔ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုု က်င္းပရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ ထိန္းညွိေပးရ သကဲ့သိုု႔ ဒိုုင္လူႀကီးမ်ား ဆိုုသည္မွာလည္း ေဘာလံုုးပြဲတစ္ပြဲ၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကိုု အဓိက ထိန္းသိမ္းေပးရသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒိုုင္မ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ကြင္း၊ အေဝးကြင္း စသည္မ်ားကိုု ဂရုုျပဳရန္ မလိုုအပ္ဘဲ အလယ္တည့္တည့္မွသာ ရပ္တည္ၾကၿပီး ေဘာလုံးဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုုအပ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီဝင္ ေရႊေခတ္လက္ေရြးစင္ကစားသမားေဟာင္းႀကီး ဦးစိုးျမင့္ကလည္း ေဘာလုံးပြဲမ်ားေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိူင္ေရးအတြက္ ဒိုင္လူႀကီးမ်ား၏ ပြဲႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ႏိူင္သည့္အရည္အေသြးက အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ ေဘာလုံးသမားမ်ား၊ နည္းျပ/အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ေဘာလုံးဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို နားလည္လိုက္နာတတ္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈထားၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ေပးႏိူင္မႈမ်ားလည္း အလြန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ပ႐ိုနာမည္သာခံ/အခြင့္အေရးေတြသာယူေနၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္က ပ႐ိုမပီသပါက ေဘာလုံးေလာကအတြက္ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားရွိလာႏိူင္ေၾကာင္း သတိျပဳေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္းတိုက္တြန္းအၾကံျပဳေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္တြင္ ယခုုႏွစ္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၿပိင္ပြဲအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အမွားအယြင္းမ်ားကိုု ဗီဒီယိုုျဖင့္ ျပန္လည္ ျပသမႈ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ထိုု႔ေနာက္ ဒိုုင္လုုပ္ငန္းဌာန ဒါရိုုက္တာ ဦးထြန္းလွေအာင္ကလည္း အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္တြင္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ MNL CEO က နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားကာ အစည္းအေဝးကိုု ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။