၂၀၁၈ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဒုိင္းဆု ရႈံးထြက္ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲအတြက္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုမွ ပံ့ပုိးေငြ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္မည္

May 7, 2018

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျမန္္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဒုိင္းဆု ရႈံးထြက္ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုမွ ပံ့ပုိးေငြ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို လာမည့္ ေမလ ၉ ရက္၊ မြန္းလြဲ ၂း၀၀ နာရီ၊ ႏုိဗုိတယ္မက္စ္ ဟုိတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ စာနယ္ဇင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ သတင္းယူႏုိင္ပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

General Aung San Shield 2018 ရံႈးထြက္ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲကို ေမလ ၁၂ ရက္မွ စတင္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ကာ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၁ မွ ၁၂ သင္း၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၂ မွ ၇ သင္း စုစုေပါင္း ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ၁၉ သင္း ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ႐ံႈးထြက္ဖလားၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွ စ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဒိုင္း အမည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၂ဝဝဝ၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္သိန္း ၃ဝဝဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၃ဝဝဝ ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။