မႏၱေလးဇုန္ ယူ – ၁၄ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေက်ာက္ဆည္လူငယ္၊ မႏၱေလး(က)ႏွင့္ Social Welfare လူငယ္အသင္းတို႔ အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲတက္ေရာက္

July 8, 2019

က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ MPT U 14 Football Tournament 2019 (မႏၱေလး)ဇုန္ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲတြင္ အုပ္စု(ဃ) မွ လဲြ၍ အျခားအုပ္စုမ်ားမွ အႀကိဳဗို္လ္လုပြဲတက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိသည့္ အသင္းမ်ားအေျဖ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ ႏိုင္ပြဲမ်ား ရယူႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ အုပ္စု (က) မွ ေက်ာက္ဆည္လူငယ္အသင္း၊ အုပ္စု(ခ)မွ Social Welfare လူငယ္အသင္း၊ အုပ္စု(ဂ) မွ မႏၱေလးလူငယ္ (က) အသင္းတို႔ ေနာက္တစ္ဆင့္ကို တက္လွမ္းႏုိ္င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အုပ္စု(ဃ)တြင္မူ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမည့္ အုပ္စုေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္အထိ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအုပ္စုတြင္ မိတီၳလာ(က)အသင္းက ႏွစ္ပြဲကစား၊ တစ္ပြဲႏုိ္င္၊တစ္ပြဲသေရ ရမွတ္ ၄ မွတ္ ရရွိထားၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ေရာက္ႏုိင္ခြင့္အတြက္ အေလးသာလ်က္ရွိသည္။
သို႔ေသာ္ သေရတစ္မွတ္ ရရွိထားၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ေရာက္ႏုိင္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိေနေသးသည့္ မႏၱေလ(ခ) အသင္းအေနျဖင့္ လက္က်န္ပြဲစဥ္အျဖစ္ ျမင္းၿခံ(က)အသင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရန္ က်န္ွရိွေနသည္။

အႀကိဳဗို္လ္လုပြဲအဆင့္ ပြဲစဥ္မ်ားကို ဇူလို္င္လ ၁၁ ရက္တြင္ မႏၱလာသီရိအားကစားကြင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး နံနက္ ၈ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္ဆည္လူငယ္အသင္းႏွင့္ မႏၱေလးလူငယ္(က)အသင္း၊ ညေန ၃ နာရီအခ်ိ္န္တြင္ Social Welfare လူငယ္အသင္းႏွင့္ အုပ္စု(ဃ) မွ တက္ေရာက္လာမည့္ အသင္းတို႔ ေတြ႕ဆံုယွဥ္ၿပိဳင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။